Gør batterier og forbindelser klar til vinteren

I november er mange både allerede på land og mange står i kø for at komme op. Vi runder en god sejlsæson af med mange nye sejlere på vandet. Dertil har også en del erfarne sejlere måtte vælge at bruge sommerferien til vands herhjemme. I forbindelse med optagning af båden er det en rigtig god ide med et vintercheck. Få checket el omkring batterierne og få dem ladet helt op så de er klar til vinteren. 

For nylig var jeg (Lars) ombord på en motorbåd for at demontere en plotter der skal sendes til reparation. Den har haft problemer det meste af sommeren. Ejeren var ikke meget for at undvære den så den har stået på min liste siden.

Årstiden er efter min mening en af de bedste tider på året at få sendt ting og udstyr til reparation eller opdatering. Forhandlere og producenter har tid nu og det gør ikke noget hvis det tager en måned eller 2 inden udstyret er retur. Derimod kan det tidlige forår være problematisk fordi alle har travlt og der er ventetid. Den eneste fordel når solen igen titter frem er at alle sejlervennerne også er på havnen. Der kan derfor let gå lidt hygge i det samtidig med at båden bliver gjort klar. Det bedste er dog klart hvis det kun er maling, polering og måske montering af lidt nyt grej der skal til om foråret. Derfor er det en god ide med et grundigt vintercheck og lidt løbende checks i løbet af vinteren.

Tilbage til motorbåden: Da jeg kom, var der ikke meget tvivl om at der var en aktiv alarm, der bippede hvert 5. sekund. Lige umiddelbart kunne jeg ikke se hvad årsagen var, så jeg kontaktede ejeren. Problemet er, at hvis ikke man får strømmen slået fra på hovedafbryderne og måske demonteret en batteripolsko, så vil nok så lille en alarm tømme batteriet i løbet af et par uger.

Dermed er der ret stor risiko for at det betyder nye batterier til foråret. Og det er årsagen til dette lille indlæg.

Vintercheck

Ligesom det er helt naturligt at få båden vinterkonserveret, tømt vand af, fyldt frostvæske i afløb og få motoren checket, lige så naturligt bør det være med et vintercheck af batterierne og forbindelserne omkring dem.

Det kan du gøre ved at følge denne guide:

1. Lad batterierne helt op, lad gerne laderen stå tændt et døgns tid, så du er sikker på de er helt ladet op.

2. Slå hovedafbryderne fra, så burde strøm til motor og forbrug være afbrudt. Hvis du har købt en brugt båd indenfor de seneste par år og ikke er 100% sikker på hvordan el systemet fungerer, så kik på  + batteripolskoene. Der bør kun gå et forholdsvís kraftigt kabel igennem en sikring og hen til hovedafbrydere, men på mange lidt ældre både er der i mange tilfælde flere tyndere ledninger f.eks. i stil med dem du kender fra dit hjem til lamper etc. Det kan også være at der er monteret lidt tykkere ledninger, de går som regel til køleskab, varme og lign.  Check om du kan tænde for noget ombord efter hovedafbryderen er slået fra. Hvis du kan er der to ting du kan prøve at gøre: enten kan du tage en polsko af batterierne, f.eks. + på alle batterier, eller du kan vælge at flytte de tynde ledninger der sidder direkte på + polskoen hen på hovedafbryderen og på den terminal der ikke går til batterierne. Så burde du ikke kunne tænde for noget udstyr. Kan du alligevel, så kan det komme fra f.eks. bovpropel batterierne. Men det er ikke så sandsynligt.

3. Rens og aftør batterierne så de er fri for fugt og snavs.

4. Check at alle forbindelser, kabelsko etc er skruet godt sammen og de sidder fast (selvfølgelig med undtagelse af dem du evt. har demontereret fra batterierne.

5. Ryk i de kraftige kabler og også de lidt tyndere for at checke om ledningen eller kablet sidder ordentligt fast på kabelskoen.

6. Hvis du har almindelige syrebatterier, enten åbne eller lukkede. Åbne batterier har en prop med et lille hul i til hver celle, lukkede kan også have propper, men der er ikke huller i dem. Check at der er udluftning til batterikassen eller det område hvor batterierne står. I mange tilfælde går der en tynd slange fra batterikassen og ud i det fri. Dens formål er at få udluftet batterikassen for knaldgas, der opstår når batterierne bliver ladet. Og det er især de åbne batterier der danner knaldgas. 

7. Er det åbne batterier, så skru propperne af og check at der er væske over cellerne. NB brug aldrig åben ild da det kan få evt. knaldgas til at eksplodere – brug i stedet en lygte. Mangler der væske så efterfyld med destilleret vand. AGM og GEL batterier er lukkede uden propper. 

8. Efter et vintercheck bør batterierne kunne overvintre uden problemer, men min personlige holdning er, at det er en god ide at tage en tur omkring båden af og til. Har du et multimeter så check batterispændingen. Den skal være omkring 12,7V. Oplad batterierne nogle gange i løbet af vinteren. Hvis spændingen er under 12,4V kan det tyde på at der er et eller andet forbrug eller at batteriet er ved at være dårligt.

9. Skriv op hvis du konstaterer nogle ting der skal kigges på og få det lavet hurtigst muligt.

Bliv også klogere på elsikkerheden omkring bådens batterier:

Eller lær mere om hvordan man bruger solpaneler til at vedligeholde strømmen på batterierne:

Bliv endnu klogere på batterier, opladning og solpaneler med vores kurser om batterier og landstrøm, solenergi og vindgenerator

DKK415
Batterier batteries

Batterier

Dette kursus handler om de forskellige batterityper, startstrøm, forbrugsstrøm og strøm til bovpropel. Derudover placering af batterier samt valg af lader og opladning.

DKK415
landstrøm

Landstrøm og Solenergi

Dette kursus omhandler 230 V på båden, herunder landstrøm, samt solpaneler og vindgenerator.
Derudover sikkerhed omkring almindelig brug og arbejde med landstrøm.

Kender du nogle som bør læse indlægget om vintercheck, så del det gerne via nedenstående knapper.