Online Kursus: Galvanisk Tæring og Jordplan

Få styr på den elektrokemiske spændingsrække og hvorfor tæring opstår

Dette kursus går i dybden med galvanisk tæring og jordplan. Bliv blandt andet klogere på:

$

Den elektrokemiske spændingsrække

$

Hvorfor galvanisk strøm opstår

$

Forebyggelse af tæring

$

Jordplanets funktion og nødvendighed

$

Installering af jordplan

kr.415,00

 • Online videokursus
 • 60 minutters videolektion
 • Teori, eksempler og in-action videoer
 • Kan ses på computer, tablet og mobil
 • 3 års ubegrænset adgang til videoerne
 • 9 siders e-bøger og slides til download
 • Adgang så snart kurset er betalt
 • Teknisk support over email
 • Personligt diplom

Hvorfor opstår tæring og hvordan kan jeg forhindre det? 

Galvanisk tæring er berømt og berygtet blandt de fleste bådejere. Mange har hørt historier om problemer, hvor større mængder metal er forsvundet fra bådet. Det kan da også gå relativt hurtigt, hvis der løber en stor galvanisk strøm.

Vi har før set eksempler, hvor nye dele kræver udskiftning efter blot få sæsoner. Heldigvis er det dog de færreste, som oplever virkelig store problemer. Især hvis man som bådejer ved, hvordan problemet opstår og hvad man kan gøre for at afhjælpe det.

Mange ved, at det kan være uhensigtsmæssigt, at bruge f.eks. motoren som elektrisk sikkerhedsjord. Det kan i visse tilfælde føre til galvanisk tæring af motoren. Hvor kan man i stedet finde en god og sikker jordforbindelse på båden?

I dette kursus går vi i dybden med de to emner: galvanisk tæring og jordplan. Det første omhandler galvanisk strøm, den elektrokemiske spændingsrække, tæring og korrosion. Andet emne handler om jordplan, herunder hvornår du skal overveje at installere et og hvordan.

Selv om de to emner kan virke lidt abstrakte for mange, så lægger vi vægt på praktisk anvendelse med eksempler, billeder og videoklip fra den virkelige verden. Historier og erfaringer med tæring og jordplan understøtter teorien.

Galvanisk strøm

Galvanisk strøm, som leder til galvanisk tæring, er enhver bådejers mareridt.

 • Hvorfor opstår det?
 • Kan man måle det?
 • Hvordan forhindres det?

Det er tre spørgsmål, som besvares på kurset.

Vi kommer blandt andet til at se nærmere på, hvordan strøm skabes mellem forskellige metaller i henhold til den elektrokemiske spændingsrække.

Med baggrund i den let forståelig indførsel i teorien, får du en forståelse for, hvorfor nogle metaller tæres og hvorfor andre ikke gør.

God kvalitets tærezink er vigtigt og det skal placeres rigtigt. Du kommer til at lære om anoder og hvorfor det kaldes en “offeranode”. Derudover lærer du om katoder, som vi normalt ikke hører så meget om. Det er faktisk muligt, at måle om der er problemer med galvanisk strøm, hvis man har det rigtige udstyr.

Vi ser på hvorfor en dårlig jordforbindelse fra land kan give tæring og hvordan nabobåden kan være årsag til, at din båd tærer eller bruger dine tærezink hurtigere end forventet.

Jordplan

Det er langt fra alle både, der er udstyret med jordplan og det er også langt fra alle både, som har behov for det.  Af og til kan det dog være en fordel ,at montere et, f.eks. hvis man oplever støj på radioer eller at andet udstyr ikke fungerer optimalt.

Et jordplan er i princippet en kobberplade, som kan skabe jordforbindelse til afledning af fejlstrøm på alle typer både. Før i tiden var det ofte kobberplader, der blev monteret som jordplan men det går ikke godt i spænd med nye glasfiberbåde. Du lærer her hvad du gør i stedet.

I nogle tilfælde er det påkrævet, at der monteres flere jordplader. Det gælder, hvis man har særlige typer udstyr ombord, som skal være afkoblet. Mange af bådens elektriske enheder har et jordingspunkt, hvortil der kan tilsluttes en jordforbindelse. De fleste fabrikanter foreskriver, at jordforbindelsen skal anvendes, for at udstyret fungerer optimalt. Det kan føre til en del jordledninger igennem båden. De skal forbindes korrekt, for at beskytte udstyret.

Kurset giver en letforståelig forklaring af galvanisk tæring og jording.

Vi starter fra begyndelsen og niveauet er lagt, så de fleste bådejere kan være med.

Vil du lære hvordan du beskytter din båd mod galvanisk tæring samt hvordan du sikre dit udstyr med jordforbindelse, så er dette kursus for dig.

 

Din underviser

Lars Doktor Kristensen

 Jeg er født i Aalborg og opvokset Nordenfjords. Karrieren startede som elektronikmekaniker i flyvevåbenet 1974. I første omgang med Radio og navigations systemer, senere med Radar. I starten af 1980’erne blev jeg lidt tilfældigt ”rodet” ind i et problem med Navigations udstyr fra Shipmate. Det førte til, at jeg fik et jobtilbud og få dage efter var jeg ude af flyvevåbenet for at starte et job i Shipmate’s VHF-kommunikationsafdeling. Efter et par år var jeg 1½ år på skolebænken på Århus Tekniske skole til videreuddannelse som elektroniktekniker. En måned før jeg var færdig landede jeg drømmejobbet i mikrobølgeudviklingsafdelingen på Elektronikcentralen i Hørsholm. 

Med nogle skift undervejs og blandt andet en stilling hos LEICA (AP Navigator) besluttede jeg i 2003 at starte som selvstændig indenfor bådelektronik. Siden da er det blevet til mange hundrede både serviceret, lige fra små lystbåde til store krydstogtskibe. 

 Jeg har igennem en del år holdt foredrag i sejlklubber om el og elektronik. Formålet med disse online foredrag er simpelthen, at flere bådejere får mere viden og ved hvor de skal passe på, når de ændre i elsystemet. En fejl kan have store konsekvenser og være til fare for dem selv og familien og det er der rigtig mange der ikke er klar over.