Nuværende status
Ikke tilmeldt
Pris
DKK 2490
Kom i gang

Med denne pakke får du adgang til alle 9 kurser om el og elektronik ombord. Alle kurser består af to eller tre videolektioner samt tilhørende skriftligt materiale.

Derudover har du mulighed for at få support til spørgsmål og problemer vedrørende elektronikken ombord på din båd.

Når du afslutter et kursus vil du få mulighed for at downloade et personligt kursusbevis.

Nedenfor finder du kursusbeskrivelser samt kursusindhold for alle 9 kurser.

Kursusbeskrivelser

Dette kursus handler om batterityper og ladning, herunder kabler og sikringer. Omkring batterier gennemgås typer, størrelser, forbrugs- og startbatteri, åbne/lukkede celler, AGM, GEL, LI-ON.

Strøm til bovpropel, ankerspil, winch gennemgås sammen med regler for kabeltræk, herunder modstand i kabler, og placering af batterier. Det kan fx være en god idé med et ekstra batteri under forkøjen.

Anbefalinger til ladespænding, størrelse på laderen, hvornår batteriet skal lades og DC-DC-converter/lader til li-on batterier behandles, samt anbefalinger til sikringer og hovedsikringer. Der gives også råd til vinteropbevaring, til hvordan man undgår sulfatering og til hvornår et batteri skal udskiftes.

Dette kursus handler om eltavlen og dens forbindelser. Det inkluderer strømforbrug og spændingsfald i kabler. Desuden kommes ind på forbindelse af solpaneler og vindmølle.

Eltavlens 230V og 12V forbindelser gennemgås samt placering af hovedsikring. Der vises eksempler på forskellige tavler fra Bavaria, Hanse og Philippi. Samleskinner og god fordeling af strøm gennemgås.

Bovpropeller er store strømtrækkere og de særlige særlige krav til tilslutning gennemgås. Desuden behandles tilslutning af lænsepumpe, som gerne skal kunne være aktiv selv om resten af båden er slukket.

Til sidst gennemgås solpaneler og vindmøller sammen med tilslutning af disse.

Dette kursus omhandler 230 V på båden, herunder landstrøm, samt solpaneler og vindgenerator.

Du kommer til at lære om sikkerhed omkring almindelig brug og arbejde med landstrøm. Vidste du for eksempel, at man altid skal tilslutte 230 V kablet i båden først og derefter på land? Det kan være livsfarligt, hvis man er så uheldig at falde i vandet med et tilsluttet kabel.

De specielle krav til 230 V installationer på båden gennemgås. Har man fx andet 230 V udstyr end en dobbelt isoleret lader ombord, er der krav om, at der skal være en eltavle med HPFI relæ. Desuden går kurset i detaljer med krav og gode råd til kabeltyper, stik, forbindelser m. m.

Du kommer også til at lære om invertere og tilslutning af disse. En inverter omformer 12 V eller 24 V fra batteribanken til 230 V. Kurset kommer ind på hvad en inverter kan bruges til, forskellen imellem invertere af god og mindre god kvalitet, hvad man skal være opmærksom på ved valg af inverter, samt hvordan de tilsluttes korrekt.

Til sidst, men ikke mindst, gennemgår kurset solpaneler og vindgeneratorer. Her forklares forskellen på typerne, virkningsgrad, installation og tilslutning, sammenkobling af flere paneler og regulering.

Dette kursus omhandler lavhastigheds-netværk: NMEA0183, NMEA2000, Seatalk NG og Simnet. Kurset går også i dybden med højhastighedsnetværk som LAN og trådløst netværk. Desuden gennemgås udveksling af motordata over et J1939 netværk samt forbindelse af dette til NMEA2000.

Ledningsfarver, termineringer, dropkabler og installation, herunder backbone, gennemgås. Det forklares hvordan forskelligt udstyr forbindes, fx GPS til VHF.

Der vises eksempler på de kommunikationsætninger, som sendes imellem forskelligt udstyr ombord. Her vises hvordan en PC kan bruges til at vise sætningerne og hvordan man generelt fejlfinder på netværk.

Kurset handler om galvanisk tæring og hvad dette betyder for bådene. Forskellige metaller og elektrolytter, som saltvand, kan give tæring i båden. Den elektrokemiske spændingsrække og hvordan galvanisk strøm opstår gennemgås.

Forebyggelse af tæring med tæresink behandles. Herunder dets funktion, placering, behandling og slibning. Derudover gennemgås mulighederne for jordplan.

Dette kursus fokuserer på VHF radio og VHF antenner. Desuden behandles radiofrekvenser mere bredt og radiobølgers udbredelse rundt om jorden.

Der gennemgås VHF radio, antenner, antennekabler, 50 ohm vs. 75 ohm og tab i disse. Dette inkluderer også tilhørende udstyr.

Dette kursus fokuserer på mellembølge (MF) og kortbølge (HF) radio, SSB og DSC. Rækkevidden på og brugen af de forskellige radiosystemer gennemgås.

Desuden forklares de forskellige MF og HF antennetyper.

Sikkerhedudstyr som EPIRB, PLB, AIS-MOB (personlige beacons) og SART radar gennemgås. Derudover gennemgås AIS, som er et vigtigt sikkerhedssystem. Det gennemgås hvad det er, hvordan en AIS fungerer og hvad den kan bruges til.

I dette kursus behandles forskellige satellit-relaterede systemer. Det inkluderer kommunikation via satellittelefon og Iridium. Herunder også SMS, email og data.

Forskellige muligheder for internet ombord gennemgås også. Ud over satellit, som dækker det meste af jorden, er der mulighed for at have hurtigere kystnært internet i norden via NET1.

Tracking og overvågning via Vsat, Maretron og Actisense.

I kurset gennemgås også hvordan et PC-baseret system kan bruges som kortplotter, GPS, vindmåler osv.

Dette kursus handler om hvordan elektronikken ombord undersøges, især før køb af båd. Desuden gennemgås forskellige aspekter af fejlfinding og opsætning af autopilot også.

Der er mange ting, som kan checkes i forbindelse med køb af brugt båd. Det forklares hvilke ting man især skal være opmærksom på. Det kan være ting som:

  • Har der været vand i båden?
  • Batterier – hvad er spændingen efter de har stået ½-1 time uden ladning?
  • Hvilken alder og stand har autopilot, plotter og andre instrumenter?
  • Hvordan ser det ud bagved eltavlen?
  • Hvordan har kabler og ledninger det generelt rundt på båden?
  • Hvad er standen på pumper?

Kursusindhold

Udvid alle